Zoom-funktion

Der findes mange måder at vise billeder på nettet. Det store problem er som regel, at billederne er for store, eller i hvert tilfælde ikke passer optimalt til at være på skærmen. Ved at bruge "thumbnails" kan man vise en lille udgave af billedet, som man kan klikke på og derefter få billedet at se i en større udgave

Her er en anden variant. Billedet er også her i to størrelser, men i stedet bruger man en lup til se billedet i detaljer. Kort sagt, bevæg musen henover billedet for at zoome ind på en del af billedet.

Link

Indsat 25-11-2001

 

::Bryllup

::Foto

::Links

::Neteffekter

::Personligt

::Tvillinger

 
   
Andet fra Neteffekter

02-12-2001

:: Opdaterende ur

25-11-2001

:: Slideshow

24-11-2001

:: Scrolling menu